Författaren

Författaren Anders Wällhed

Under sitt drygt trettioåriga författarskap har Anders Wällhed som få andra svenska författare rört sig över ett brett fält. Den litterära produktionen omfattar dikter, visor, operalibretto, dramatik, faktaböcker och romaner. Genom åren har han fått stor uppmärksamhet för sin förmåga att med rak realism skärpa insikten om livets stora frågor och han räknas också som landets stora förnyare av den traditionsbärande sjömansdikten -och visan. Diktkonst som genom åren tilldelat honom många litterära utmärkelser och stipendier. Inom den sjöfackliga pressen har han arbetat som sjöfartsjournalist sedan slutet av 1970-talet. Författaren var under drygt trettio år knuten till Sveriges Radio som producent, främst på Kulturredaktionen i P.1. Han driver också ett eget produktionsbolag och har regisserat ett stort antal scenpjäser, radioteaterföreställningar, TV-serie, filmer och revyer.

Anders Wällhed debuterade som författare 1985

Här presenteras några av de böcker som Anders Wällhed skrivit:

Den färgblinde kameleonten
Den färgblinde kameleonten utspelar sig i den karismatiska teatervärlden. Det är en komisk, satirisk och gripande roman om ett livslångt kamratskap mellan bokens berättarjag och en färgblind, rikskänd skådespelare. Båda lever parallella liv men deras öden korsbefruktas i den gemensamma kärleken till teatern. Skådespelaren som i unga år förlorat sitt ena öga möter hela sin enögda värld men den galen, kaotisk och stundom förvirrad verklighetsuppfattning. Med en övertro på sig själv och sin unika begåvning hamnar ha ofrivilligt i en rad absurda situationer och olika sammanhang sär han inte själv styr över sitt öde.

20210923_072916

Smältpunkten. Roman 2021.
Romanen Smältpunkten, berättar om människor som lämnat tydliga avtryck i Göteborgs kulturliv, men som nu existerar som stadens efterlämnade skuggor. Här finns Sigurd Andersson, en före detta provokativ journalist och nu närmast bortglömd
nöjesprofil. På ofrivillig landsflykt på någon ö i oceanen, fördjupas sökandet efter en försvunnen kärlek.

Smältpunkten är en berättelse där satirens humoristiska svängar och bitvis anarkistiska synsätt får fotfäste under tillvarons vingar. På ön finns också, som en slumpens
ingivelse, bokens författare som försörjer sig som biografiskrivare. Händelserna i boken ställer sig framför tidens oundvikliga smältugn och finner brytpunkter i både förortens
gängkrig i Göteborg och i smärtsamma beskrivningar av Stockholms knarkträsk.

Tiden väntar inte på någon
Dikter, visor & ballader. Tre Böcker Förlag 2018
Tidsskuggan faller tung över unga människors utsatthet, ständigt påtvingade skönhetsideal och sökande efter den egna identiteten. Den utsatta verkligheten speglas av en växande pandemi och den stumma maktlösheten inhyst i vardagstristess och
uppgivenhet. Romanen söker mening och svar medan livet oavbrutet närmar sig sin
smältpunkt medan dagarna fortsätter som vanligt.

gula-batar-och-nya-horisonter-av-anders-wallhed

Gula båtar och nya horisonter
Närmast kan boken liknas vid en krönika, ett försök att gå ett steg längre i förståelsen av samspelet mellan sjöräddarens personliga preferenser och den humanitära uppgiften: Att rädda liv till sjöss. Oavsett om den handlar Sjöräddningssällskapets omfattande hjälpinsatser, med sina ”Gula båtar i Egeiska Havet eller hjälpinsatser längs våra egna kuster.
Boken vill också beskriva vardagliga relationer på en fiktiv sjöräddningsstation någonstans i Sverige.
I boken finns personlig loggar och sjöräddningsuppdrag vid Sjöräddningssällskapets samtliga räddningsstationer.
Kort sagt boken handlar om både yttre- och inre hav där några personer, som betytt mycket för Sjöräddningssällskapet sätts i blickpunkten. Allt berättat med humor och fantasi, blandat med fakta och vissa historiska och kulturella utflykter.
Självklart riktar sig boken till Dig som vill veta hur det frivilliga Sjöräddningssällskapet fungerar och varför Sällskapet har en så avgörande betydelse för all sjöräddning både längs Sveriges kuster och i våra stora insjöar.

konsten-att-forkorta-evigheten

Konsten att förkorta evigheten är en novellsamling som balanserar på gränsen till den djupt mänskliga realismen och som samtidigt inte rädds den mytologiska omgivningen lockelse. Och där det komiska i tillvaron och humorn aldrig är långt borta. Boken rör sig otvunget i helt olika världar. Allt från en liten kuststad i Nordvästra Skåne, Höganäs med en egen spökskrivare, för att i nästa episod besöka ett myllrande Sydostasien, sönderfrätt av tärande turism, prostitution, synisk människohantering och en muslimsk gerilla. I nästa stund glider berättelsen över till barndomens självbiografiska örike. Att en av dessa tillortsplatser också är den nära och ibland distanserade teatervärlden är inte så märkligt. I många år har författaren både skrivit och regisserat mycket dramatik. Boken är en generös bejakelse av livet och livsglädjen.

129

Jag söker en människa, biografi om Kent Andersson,
Lindelöw Förlag.

Anders Wällhed har skrivit den första biografin om skådespelaren, dramatiker och skådespelaren Kent Andersson. Deras samarbete sträckte sig över trettio år. Kent Andersson slog igenom på sextiotalet och var med och stakade ut i ny inriktning för teatern i hela Norden. Boken flödar av många minnen och innerhåller också aldrig tidigare publicerade dikter av Kent Andersson.

Spökmatrosens sånger

Spökmatrosens Sånger 

Visorna och dikterna speglar den enskilda människans och kollektivets förhållande till sjömansyrket. främlingskapet inför alla supertekniska förändringar ombord, yrkesspråket som dör ut, känslor inför utvecklingen som gör att världen inte längre uppfattas som rund utan fyrkantig som en container. Med värme och humor, med kunskap, känsla och lekfullhetens kynne skildras sjömansyrket förr och nu.

(Tillsammans med Ove Allansson Tre Böcker Förlag 1985)

Baladen från kvarnberget

Balladen från Kvarnberget

I boken möter vi första gången Stigbergs-Lasse. En sorglös karaktär med ett långt sjömansliv bakom sig. Vi möter också andra udda personligheter som Dragspels-Sune och den tragikomiske kamrer Johansson. Med balladen som främsta uttryck får vi stifta bekantskap med många platser, personer och situationer förankrade i Göteborg.

ANDERS WÄLLHED skriver med hjärtat i Göteborg. Det stryker en humoristisk, ibland lätt absurd ton genom hans visor och dikter. Ofta byter de skepnad och allvaret tränger fram, men lika ofta blir tonen sarkastisk och respektlös. Boken är också en hyllning till några i tiden verksamma personligheter i Göteborg. (Tre Böcker Förlag 1986)

Manetsommar

MANETSOMMAR

Boken kunde lika gärna ha hetat ”Delgivning från närmsta skär” Huvudpersonens avsikt från början är att formellt meddela omvärlden varför han isolerat sig på en skärgårdsö. Han skall göra ett översättningsarbete åt en tidskrift och behöver isolering och arbetsro. Tid för eftertanke. Nu blir det inte riktigt som han har tänkt sig. Omgivningen distraherar med brokiga öbor inpå knutarna och västerhavet tätt mot näthinnan. Översättningsarbete glöms bort och öns vardag inspirerar istället till en diktsamling. När denna blir stulen blir alla på ön misstänkta. Med dräpande, egensinnigt och absurt handlag sorterar författaren upp både det genomlevda och samtiden Men också med ömsint och lyrisk stilkänsla. En dag invaderas ön av Flygfiskar. Var kommer de ifrån? ANDERS WÄLLHED tillhörde under mitten av sjuttiotalet den grupp unga författare som bildade skola för en mer närgången och stridig radiosatir. Genom åren har han blivit en välkänd röst i Riksradion. Som författare känner vi honom främst som lyriker och förnyare av sjömansvisan. (Tre Böcker Förlag 1988)

Stigbergslasses visor

STIGBERGS-LASSES VISOR

Trots att Sverige nära nog är en ö, med långa kuster och många hamnar så finns det ont om visdiktare som skildrar sjömän och hamnstäder. Men nu har landet berikats med en sådan. ANDERS WÄLLHED finns vid västerhavet, avlyssnar i storm och stiltje stämningar, sjömanssnack och hamnstädernas sorl. Öarna i den bohuslänska arkipelagen inte att förglömma. Visfiguren Stigbergs-Lasse finns naturligtvis i Göteborg.

ANDERS WÄLLHED har ett starkt visuellt språk i sina visor, kortprosa och ballader. Egensinnigt med burlesk humor. Ett språk ständigt på språng mot nya upptäckter vilket han bevisat i flera tidigare böcker, inte minst som förnyare av Sjömansvisan. Att läsa hans texter är inte enbart en poetisk upplevelse. Det är ett utmärkt sätt att bli bekant med hela den tidsanda visorna rumsterar i. Mitt i denna sinnliga samtid överlämnar han också i smyg några minnesbilder från sitt barndoms 1950-tal med brokiga skutkaptener, lurviga hundra och vrånga vicevärdar. Ove Allansson (Tre Böcker Förlag 1989)

Tvillingsjälen

TVILLINGSJÄLEN
Huvudpersonen i romanen är program- producent på det stora radio -och TV-bolaget. Där upplever han sin sista arbetsdag. En rad märkliga omständigheter har gett honom tillräckligt med pengar för att göra det stora uppbrottet. Den sista dagen på Programbolaget blir en säregen resa genom livet med många hågkomster. En resa där sökandet efter en Tvillingsjäl hela tiden är drivfjädern. På en liten atoll som tillhör Filippinerna i Sydkinesiska Sjön strandar äventyret.

ANDERS WÄLLHED beskrivs ofta i sitt författarskap som en poetisk skrönikör. Det är inte att ta miste på att pennan förs av en erkänt kvick satiriker och samtidigt av en författare med stor upptäckarblick. (Tre Böcker Förlag 1991)

Stigbergslasse och kärleken

STIGBERGS-LASSE OCH KÄRLEKEN

ANDERS WÄLLHED har med sin visfigur Stigbergs-Lasse blivit vårt lands ojämfört största förnyare av sjömansvisan. I flera av författarens tidigare böcker beskrivs denne genuine uteseglare på ett både frodigt, burleskt och lekfullt sätt. Stigbergs-Lasse står på tröskeln mellan en akterseglad sjömanstradition och den moderna containertrafiken. Visorna och dikterna är förtöjda nära havet med humor och inte sällan med indignationskryddad kritik mot en skenande utveckling. Ärliga visor utan förkonstling och falsk sentimentalitet. Miljön är mestadels göteborgsk men i bokens sista del möter Stigbergs-Lasse sin författare vid en långgrund strand i Skånes Kullbyggd. Där skapas mellan oktoberhav och junihav en rad finstämda och personliga kärleksdikter.

ANDERS WÄLLHED har tidigare både i sina prosa -och diktböcker mött stort kritikerbifall för sin lysande språkbehandling och sin styrka att med enkla uttryck mejsla fram en djupare insikt om livets väsentligheter.  (Tre Böcker Förlag 1992)

Stigbergslasse under stjärnorna

STIGBERGS-LASSE UNDER STJÄRNORNA

Stigbergs-Lasse är en påhittad figur som nu för tredje gången återuppstår i diktens -och visans form. Genom honom har hamnstaden Göteborg fått en uppdiktad person som speglar både sjömansyrket och det genuint göteborgska lynnet. Lågmälda och eftertänksamma kärleksdikter blandas med bitska och skarpa iakttagelse av sakernas tillstånd i vardagen.

ANDERS WÄLLHED har för sin diktkonst genom åren tilldelats många utmärkelser. Lasse Dahlquist-stipendiet. Alf Hambe-stipendiet. Öppna famnens Evert Taube-stipendium. Svenska Sjöfolksförbundets kulturstipendium. LO-stipendiet, Sveriges Sjömanshus kulturstipendium. Svenska Författarförbundets Arbetsstipendium m.m. Många av visorna finns idag insjungna av etablerade visartister och musikgrupper över hela Norden.
(Tre Böcker Förlag 1995)

Kampen mellan segel och ånga

KAMPEN MELLAN SEGEL OCH ÅNGA

1800-talet var ett spännande århundrade med stora förändringar inom sjöfarten Ett sekel då den revolutionerande kampen stod mellan segel och ånga. Mycket förändrades under detta sekel. Sjöfartens tillväxt var markant, de första fackföreningarna uppstod och pionjärerna inom vår moderna rederihistoria började sitt banbrytande arbete. För de som vill fördjupa sig i detta historiska skeende, dess konflikter och motsatser är boken en stimulerande läsning.

På ett varierat sätt beskrivs de olika sjöhistoriska förändringarna och den tekniska utvecklingen. Med kortare och längre essätexter, noveller, skrönor och poesi ger boken en livfull exposé över de stora sammanhangen. Boken är skriven av Jan Olsson och Anders Wällhed. Jan Olsson är förste intendent på Sjöfartsmuseet i Göteborg. Han har tidigare både i bokform och i utställningssammanhang dokumenterat vår sjöhistoriska utveckling. Anders Wällhed är författare, regissör och radioproducent. Anställd på Radions Kulturredaktion i Göteborg. Han har tidigare skrivit ett flertal lyrik -och prosaböcker med motivet sjöliv.
(Tre Böcker Förlag 1994)

LÄNGS LÅNGSIKTIGA VATTENVÄGAR

LÄNGS LÅNGSIKTIGA VATTENVÄGAR

En rederihistoria om B&N. Bylock och Nordsjöfarkt. En bok om en unik rederihistoria i torrlastfartygens föränderliga värd. En bok där de historiska rötterna gräver sig djupt tillbaka i den svenska handelslflottans hävder. I betydande rederier som plötsligt hamnar under samma skorstensmärke med krav på gemensamma värderingar och grundläggande samsyn på företagskultur och strategifrågor. Samtidigt ger boken på ett roande och ofta poetiskt sätt bakgrunden till hur Skärhamn överlevde som sjöfartssamhälle mot alla odds i avfolkningens tid. Allt inträffar i ett kalejdoskop med starka profiler och dynamiska människor.

Boken ”Längs långsiktiga vattenvägar” är skriven av Anders Wällhed, sjöfartsjournalist, regissör och författare. Författaren är anställd på Sveriges Radios kulturredaktion och har ett betydande författarskap bakom sig. (Tre Böcker Förlag 1996)

Ljussattaren

LJUSSÄTTAREN
I sin nya roman tar Anders Wällhed oss med till nordvästra Skåne. Här ligger den lilla orten Västhöga, omgiven av småstäder och pittoreska samhällen. Här bor Ljussättaren i en värld som befolkas av minst sagt märkliga existenser. Vilka som tillhör den verkliga världen och vilka den mytologiska är ofta tveksamt. Huvudpersonen Ljussättaren gör uppenbart ingen klar gränsdragning. Vanligtvis jobbar han i det stora teaterhuset några mil från Västhöga. Allt fungerar tillfredsställande till den dagen den rikskände författaren och kamraten kommer dit för att skriva en pjäs om vår samtid. Med satirisk skärpa och mycket humor har Anders Wällhed den här gången skapat en skröna där de senaste decenniernas byråkratiska självhävdelse, tomma trender och kulturmiljöer passerar revy på ett oefterhärmligt sätt. Det finns mycket i vår samtid att belysa. Det gör också Ljussättaren. (Tre Böcker Förlag 1999)

20 år under bältet

20 ÅR UNDER BÄLTET

Stefan & Krister En bok om komikerparet karriär under 20 år.. Boken är en hyllning till den folkliga humorn, den varma och publiknära revyn Till buskisartister, bondkomiker, och alla de som ständigt vill få oss skratta och må bra. Under tio år var Anders Wällhed duons faste regissör och medförfattare både på scen, i film och på teve. (Liber Förlag. TV-4 1999)

Hemmahamn

HEMMAHAMN
Dikter i urval 1985- 2003

I den här samlingsvolymen finns ett urval olika dikt -och prosasamlingar under drygt tjugo år. Men också ett antal helt nyskrivna dikter. Sjömansdikter blandas friskt med satiriska betraktelser och lågmälda efter- tänksamma kärleksdikter. Skarpa iakttagelser av sakernas tillstånd i vardagen. Diktkonst som genom åren tilldelat Anders Wällhed många litterära utmärkelser och stipendier. (Tre Böcker Förlag 1993)

Den tidlöse sjöräddaren

DEN TIDLÖSE SJÖRÄDDAREN

Den Tidlöse Sjöräddaren är berättelsen om Sjöräddningssällskapets hundraåriga historia. Det är en humanitär, spännande, dramatisk och levande resa. Sjörädd- ningssällskapet bildades på ideell grund 1907 och så har det fortsatt utan statlig inblandning under alla år. Samtliga av Sällskapets räddningsstationer har uppstått ur ett behov framkallat av en eller flera tragiska sjökatastrofer längs den egna kusten. Boken, skriven av Anders Wällhed är berättelsen om modiga räddningsmäns insatser som tillsammans med generösa bidrag från privatpersoner och vitt skilda donatorer gjort Sjöräddningssällskapet till ett livskraftigt och nödvändigt verktyg i sjöräddningens tjänst.

Under resans gång återberättas dramatiska sjöräddningsuppdrag, det tragiska bandas med det poetiska och humorristiska. Legendariska sjöräddare kommer till tals, sjöräddningsbåtar beskrivs och kulturhistoriska miljöer besöks. Kort sagt: Den Tidlöse Sjöräddaren är boken om en ideell kraftsamling utan motstycke i svensk sjöfartshistoria. (Sjöräddningssällskapet 2006)

Sjömansbilder

SJÖMANSBILDER

(tillsammans med Lennart Johnsson)
Boken är en skildring till sjöss genom fotografier och intervjuer med sjömän. De olika intervjuerna i boken ger en klar bild av de stora förändringar som skett till sjöss och i arbetet som sjöman under 1900-talet. Många olika yrken till sjöss speglats genom närgångna porträtt.  (Förlag: Sjöfartens Kultursällskap och Statens Kulturråd 1996)

Inte bara Brännö brygga

INTE BARA BRÄNNÖ BRYGGA

Den totala biografin om artisten, kompositören och skådespelaren
Lasse Dahlquist. Boken (drygt 500 sidor) bygger på ett omfattande forskningsarbete och är både ett tidsdokument och en hyllning till en människa där en mångfald av intryck flyter samman i både det motsägelsefulla och det uppenbara. Lasse Dahlquists liv plöjer genom ett Sverige i stark förvandling där både den politiska världen och underhållningsvärlden genomgår en aldrig tidigare skådad metamorfos.Mot denna bakgrund framträder berättelsen om sjömannen, kompositören, filmcharmören, folkparksartisten, kåsören och luciageneralen Lasse Dahlquists. Ett liv i ljus och mörker./Tre Böcker förlag & Lasse Dahlquists-sällskapet 2010)