Bilder att ladda ned

Här finns bilder som får användas i tryck och på andra webbplatser, så länge det finns en hänsvisning till källan. Bilderna är undantagna kopierings skyddet. Bilderna ligger i EPS format och är zippade för att ta mindre plats.

För att använda bilden, klicka på filnamnet och ladda ner till din dator. Öppna zip filen med WinZip eller liknande. I zipfilen finns bilden som EPS format. EPS öppnar du i Adobe Photoshop, Illustrator eller liknande program.

Title
17 september, 2015
Bilder på Anders Wällhed 17 september, 2015
17 september, 2015
17 september, 2015
17 september, 2015
17 september, 2015
17 september, 2015
17 september, 2015
17 september, 2015
17 september, 2015
Anders Wällhed 17 september, 2015