Stipendier

Bokutgivning /Stipendier
För sitt uppskattade författarskap har Anders Wällhed genom åren tilldelats en rad litterära stipendier. Några av dessa är:

2010 tilldelades Anders Wällhed, SKAP-stipendiet
(Stiftelsen Sverigeskompositörer av populärmusik). Stipendiet delas ut varje år till musiker,
kompositörer och textförfattare som på ett personligt sätt gjort tydliga avtryck i svensk populärkultur.

Svenska Publishing-Priset 2007
Sjöräddningssällskapets jubileumsbok Den Tidlöse Sjöräddaren, författare Anders Wällhed, formgivare Anna Larsson tilldelades vid den Svenska Publishinggalan i Stockholm förstapriset i kategorin Jubileumstidskrifter. Dessutom vann boken Juryns stora pris för bästa bok alla kategorier. Motiveringen var: En kaxig bok med konsekvent enhetlighet och ett tydligt kroppsspråk

Publishingpriset Anders Wällhed

 

 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Sveriges Sjömanhus litteraturpris 2007 Motivering:

Författaren, poeten, dramatikern och radiomannen Anders Wällhed har en mycket omfattande produktion bakom sig. Han saknar sjömansbakgrund men som bördig från den blekingska kustbygden har han med stort engagemang ägnat sig åt och bidraget till maritim kultur i alla bemärkelse. Exempelvis har han skildrat sjöfarts -och rederihistoria, skrivit kongeniala utställningstexter på marina muséer samt skapat en mångfald dikter och vistexter med maritima ledmotiv, inte minst kretsande kring hans fiktive sjömansgestalt Stigbergs-Lasse. Wällheds senaste verk är Den Tidlös Sjöräddaren -Historisk loggbok över Sjöräddningssällskapet under 100 år. Denna enastående och fullödiga historik gör författaren väl förtjänt av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus kulturstipendium 1999 Motivering:
Stiftelsen har tagit del av Anders Wällhed dokumenterade sjömansvisor och vill genom att tilldela honom detta diplom uttala sin uppskattning av arbetets stora kulturhistoriska värde.

Alf Hambe-stipendiet 1993 Motivering:
Anders Wällhed tilldelas årets Hambe-stipendium för hans stora förmåga att i den traditionsbärande sjömansdiktens form mejsla fram insikter om livet djupare frågor.

Årets Lasse Dahlquist stipendium 1993 Motivering:
Stipendiet tilldelas Anders Wällhed för hans visor om sjömän på hav och i hamn. Anders Wällhed arbetar och lever i en modern tid där praktiskt taget all sjömansromantik är försvunnen med isolerat arbete på containerfartyg, med korta hamnbesök och med långledighet i hemmahamn. Dessa sjömän har förvisso ett annat liv än dem som fanns på Lasse Dahlquists tid men det mycket göteborgska och visorna är i samma anda som en Dahlquists. Anders Wällheds visfigur ” Stigbergs-Lasse” är en sann göteborgare med rak syn på livet.

Svenska Sjöfolksförbundet kultirstipendium 1991 Motivering:
Anders Wällhed har onekligen gjort sig förtjänt av sjöfolkets kulturstipendium. Han har i sitt arbete visat genuint intresse för sjöfolk och sjöfart. Bredden i detta arbete kan avläsas alltifrån böcker, artiklar, skivor, filmer och alla de radioprogram som han producerat och som tar upp sjöfolkets problem.

Göteborgs Stads kulturstipendium 1986
Med uppskattad gärning inom stadens kulturliv.

Sällskapets Öppna Famnens EVERT-TAUBE-stipendium 1985 Motivering:
För att med stor respekt och kunnande gjort en djupgående och levande insats för gamla och nya visor i Västra Sverige. Och dessutom placerat en mängd av detta kunnande som underhållning i Radio Göteborg.