Bilder att ladda ned

Här finns bilder som får användas i tryck och på andra webbplatser, så länge det finns en hänsvisning till källan. Bilderna är undantagna kopierings skyddet. Bilderna ligger i EPS format och är zippade för att ta mindre plats.

För att använda bilden, klicka på filnamnet och ladda ner till din dator. Öppna zip filen med WinZip eller liknande. I zipfilen finns bilden som EPS format. EPS öppnar du i Adobe Photoshop, Illustrator eller liknande program.

Title Download
Publishingpriset närbild
  1 files      155 downloads
Ladda ned
Publishingpriset
  1 files      144 downloads
Ladda ned
Anders Wällhed
  1 files      131 downloads
Ladda ned
Anders Wällhed på bänk
  1 files      123 downloads
Ladda ned
Anders Wällhed i båten
  1 files      128 downloads
Ladda ned
Porträtt
  1 files      118 downloads
Ladda ned
Porträtt
  1 files      121 downloads
Ladda ned
Anders Wällhed med Stefan o Christer
  1 files      116 downloads
Ladda ned
Teatermannen
  1 files      137 downloads
Ladda ned
Porträtt
  1 files      176 downloads
Ladda ned
Anders Wällhed
  1 files      16 downloads
Download