Bilder att ladda ned

Här finns bilder som får användas i tryck och på andra webbplatser, så länge det finns en hänsvisning till källan. Bilderna är undantagna kopierings skyddet. Bilderna ligger i EPS format och är zippade för att ta mindre plats.

För att använda bilden, klicka på filnamnet och ladda ner till din dator. Öppna zip filen med WinZip eller liknande. I zipfilen finns bilden som EPS format. EPS öppnar du i Adobe Photoshop, Illustrator eller liknande program.

Title Download
Publishingpriset närbild
  1 files      139 downloads
Ladda ned
Publishingpriset
  1 files      130 downloads
Ladda ned
Anders Wällhed
  1 files      116 downloads
Ladda ned
Anders Wällhed på bänk
  1 files      108 downloads
Ladda ned
Anders Wällhed i båten
  1 files      113 downloads
Ladda ned
Porträtt
  1 files      103 downloads
Ladda ned
Porträtt
  1 files      106 downloads
Ladda ned
Anders Wällhed med Stefan o Christer
  1 files      99 downloads
Ladda ned
Teatermannen
  1 files      122 downloads
Ladda ned
Porträtt
  1 files      151 downloads
Ladda ned
Anders Wällhed
  1 files      12 downloads
Download